Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño de una red zig-bee con múltiples nodos
Director:  Villarino Villarino, Ramon ;  
Titulació:  GET
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  RFID i Sensors Sense Fils

Objectius
Procès de desenvolupament