Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Construcció d’un robot mòbil de tracció diferencial controlat per Matlab
Director:  Oller Pujol, Albert ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Robótica

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Fer el disseny electrònic del sistema
  • Fer el disseny mecànic del sistema
  • Fer proves reals de funcionament amb càmera color