Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instalˇlacions en una nau industrial
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament