Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Plataforma de test de R.O.S.
Director:  Oller Pujol, Albert ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Robˇtica

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Aprendre ROS
  • Muntar robot amb sensor avanšat
  • Test de funcionament del sistema