Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d'antenes sobre substrat tèxtil
Director:  Girbau Sala, David ;  
Titulació:  GET
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Antenes

Objectius
Procès de desenvolupament