Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Projecte d'urbanització de les línies elèctriques subterrània-aèria de 110 kV properes a la S.E. de Reus.
Director:  Massagués Vidal, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament