Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Aplicación del modelo de Auditoria Energética ISO 50.001 en el Sector Industrial.
Director:  Barrado Rodrigo, José Antonio ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  Qualitat industrial

Objectius
Procès de desenvolupament