Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:   Instal.lació de sistemes de mesura de nivell en tancs d'alta precissió
Director:  Vilanova Salas, Xavier ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Determinar els sistemes de mesura més adients per cada tipus de tanc
  • Dissenyar la connexió dels sistemes de mesura amb el cen tre de gestió i control
  • Determinar les especificacions del software de gestió y control
  • Determinar les mesures de protecció
  1. Analitzar la oferta de istema de mesura disponible i fixar els criteris per a seleccionar els mes adients.
  2. Dissenyar la xarxa de comunicacions
  3. Determinar els sistems de protecció requerits.
  4. Fixar les especificacions del software que ha de gestionar la informació.