Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  DISSENY D’UN CONTROL AUXILIAR PER A LA MONITORITZACIÓ D’UN SISTEMA D’ARNESOS EN UNA MUNTANYA RUSSA
Director:  López López, José Ramón ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament