Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudi del generador d’inducció trifàsic en un sistema d’accionament a velocitat constant i alimentació de càrregues monofàsiques aïllades
Director:  Barrado Rodrigo, José Antonio ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament