Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Mano robótica impresa en 3D, controlada por Arduino y guante instrumentado con sensores de flexión
Director:  Ramirez Falo, Jose Luis ;  Oller Pujol, Albert
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament