Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Desenvolupament de plataforma d'adquisició de dades de sensors basada amb GSM/GPRS i Arduino
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  GET
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Utilitzar una shield per Arduino per comunicació GSM/GPRS
  • Desenvolupament un porgramari de control per adquirir dades de sensors generics (humitat, temperatura...)
  • Incorporació de sistema d'alimentació i recarga de bateries