Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudio, implementación y comparativa de algoritmos de búsqueda del punto de máxima potencia en paneles solares
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Coneixer el funcionament d'una FPGA aplicada al control d'un convertidor de potència
  • Conèixer els components d'un generador fotovoltaic
  • Conèixer els algorismes de seguiment de màxima potència
  1. Implementar un panell
  2. Implementar un convertidor boost
  3. Simular nous algorismes de seguiment del punt de màxima potència
  4. Programar la FPGA per tal d'implementar els algorismes desitjats
  5. Verificar experimentalment les prestacions del prototip de generador fotovoltaic implementat