Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Projecte d’instal·lacions necessàries per l’adequació d’una nau destinada al embotellament de vi
Director:  Gil Dolcet, Ernest ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament