Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Puesta en marcha de una microturbina de trigeneración
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament