Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  FEM modelization using Gmsh and GetDP: examples and guidelines
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Màquines Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament