Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatizaciˇn de la puesta en marcha de un Turboalternador
Director:  GarcÚs Miguel, Pedro ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Te˛ric
Temàtica:  Automatitzaciˇ

Objectius
Procès de desenvolupament