Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d'una instal·lació solar fotovoltaica per la il·luminació interna de una planta de pèl·let. Es suggereix una distribució dels recursos per reduir consums
Director:  del Castillo Pérez, Esteban ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Estudio del proceso productivo de una planta típica de elaboración de pelets.
  • Estudio de la generación de energía eléctrica a partir de células fotovoltáicas.
  • Diseño de la instalación fotovoltáica y de iluminación interna de la planta
  • Sugerencias de distribución de los recursos en planta para reducir consumos de iluminación..