Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificació d’una nau industrial en subministrament d’aparells de telecomunicacions
Director:  Gil Dolcet, Ernest ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament