Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i Automatització d'una línia d'encolat de peces de plàstic
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Coneixement el procés a automatitzar
  • Disseny de la línea de producció automatizada
  • Disseny del GRAFCET i guia GEMMA del procés
  • Programació dels PLC's
  • Realitzar la documentació tècnica
  1. Estudi de les diferentes estacions de treball i parts de cada estació
  2. Disseny de la estrategia de procés
  3. Realització dels GRAFCETs dels diferents nivells
  4. Programació del PLC
  5. Documentar técnicament la automatizació i exposició de la mateixa