Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instal.lació d'un sistema de protecció contra incendis en una nau industrial
Director:  Girbau Sala, David ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament