Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instal•lació elèctrica d’un edifici destinat a 30 habitatges, 4 locals i aparcaments.
Director:  Villarino Villarino, Ramon ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament