Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instal•lació d’un sistema solar tèrmic per l’escalfament de l’ACS d’un edifici
Director:  Villarino Villarino, Ramon ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament