Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Interface de usuario para equipo de medida de concentración de iones.
Director:  Ramirez Falo, Jose Luis ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament