Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  SISTEMA DE CONTROL DE LA HUMEDAD EN ALIMENTOS BALANCEADOS
Director:  Romero Nevado, Alfonso José ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Realitzar l'automatització d'una planta de fabricació d'aliments balancejats
  1. Realitzar l'automatització d'una planta de fabricació d'aliments balancejats