Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudi de la viabilitat de la prevenció de riscos laborals a petites empreses
Director:  González Molina, Francisco ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  Qualitat industrial

Objectius
Procès de desenvolupament