Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Metodologies per al seguiment de trajectories de robots mobils
Director:  Oller Pujol, Albert ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  -
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Estudiar els sensors inercials compatibles amb LEGO
  • Programar el robot NXT amb l'ús de varis sensors
  • Fer proves reals de moviment amb robots de diferents tipologies