Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Proyecto de la instalación de un gran centro polivalente y de exposiciones municipal
Director:  Ruíz Magaz, Guillermo ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament