Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Tags i sensors sense xip en tecnologia RFID
Director:  Girbau Sala, David ;  
Titulació:  GET
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electr˛nics

Objectius
Procès de desenvolupament