Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Evolución del Marco Normativo sobre Instalaciones Fotovoltaicas. Rentabilizar el Autoconsumo
Director:  Valderrama Blavi, Hugo Jorge ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Conéixer l'evolució del camp normatiu
  • Impacte economic camp normatiu
  • Anàlisi funcionament de l'autoconsum
  • Com rendibilitzar l'autoconsum?
  • Proposta de millora basada en emmagatzematge
  1. Trobar i analitzar les normatives corresponents
  2. Assumint una teulada domèstica de 0-5 kWp veure costos i beneficis en cada cas
  3. Veure la formntera de rendibilitat segons normativa vigent
  4. Analitzar guanys/pèrdues autoconsum, amb i sense emmagatzematge