Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instal·lació de baixa tensió d'una nau industrial destinada a un taller de reparació de maquinària agrícola
Director:  González Molina, Francisco ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament