Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de riego automatizado con microcontrolador
Director:  Cantó Navarro, Enrique F. ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament