Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudio de viabilidad para la instalación de generación distribuida en el complejo deportivo municipal de Bonavista
Director:  González Molina, Francisco ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament