Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Interfície basada en Kinect i Leap Motion per a la interacció home-màquina
Director:  Oller Pujol, Albert ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Integrar el funcionament de Kinect dintre Matlab
  • Integrar el funcionament de Matlab amb Arduino i el robot NXT
  • Preparar un entorn GUI amb Matlab
  • Fer proves de test de funcionament
  1. Estudi funcionament de Kinect, de Matlab, de Arduino i del robot NXT
  2. Integració Kinect+Matlab
  3. Integració Matlab+Arduino via comunicacions
  4. Programació entorn GUI a Matlab i definició de proves
  5. Obtenció de resultats