Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudi sobre les repercussions ambientals i sobre la salut de les torres d'alta tensió al barri El Pinar
Director:  González Molina, Francisco ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament