Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudio de viabilidad de detección de infraestructuras enterradas con tecnología RFID
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  GET
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament