Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudio de aplicación de RFID y GPR a smart floors
Director:  Girbau Sala, David ;  
Titulació:  GET
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament