Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudi de l'efecte de les pertorbacions generades pels contactors en maniobres de motors d'inducció trifàsics
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Màquines Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament