Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Cálculo y diseño de una instalación fotovoltaica, situada en el polígono Riu Clar de Tarragona
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament