Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Simulació del comportament d'un motor d'inducció trifàsic mitjançant PSIM
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Màquines Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament