Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Actualització de l'enllumenat temàtic d'una atracció 'Roller Coaster'
Director:  Giral Castillón, Roberto ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Millora d'eficiència del sistema actual
  • Millora de la versatititat
  • Reducció de costos de manteniment
  1. Recopilació de dades del sistema actual
  2. Disseny del nou sistema amb microcontrolador
  3. Programació del sistema
  4. Proves de funcionament`i anàlisi de resultats
  5. Redacció de la Memòria