Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Continuous Improvement Projects Implementation
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  -
Temàtica:  Qualitat industrial

Objectius
Procès de desenvolupament