Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  PANTALÁN REPSOL: GRAFCET FUNCIONAL Y TECNOLÓGICO DE LA PLATAFORMA 11-S
Director:  Romero Nevado, Alfonso José ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Dissenyar un sistema de detecció de fuites
  1. Instrumentació
  2. Software de control
  3. Memòria