Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño y simulación VHDL/Simulink de controlador PID sobre FPGA
Director:  Cantó Navarro, Enrique F. ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  -
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament