Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Controlador PID sobre FPGA
Director:  Cantó Navarro, Enrique F. ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docčncia
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament