Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instalación eléctrica de una nave industrial destinada al tratamiento del vidrio.
Director:  Vilanova Salas, Xavier ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Plantejar les necessitats de la planta
  • Dissenyar les instal·lacions elèctriques
  • Estudi de viabilitat de la instal·lació de panells fotovoltaics