Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Analitzador de xarxes elèctriques mitjançant Arduino
Director:  Ramirez Falo, Jose Luis ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament