Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  NETgine: A Lear C Code Embedded Software Verification Framework
Director:  Giral Castillón, Roberto ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Electrònica del Automóbil

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Aprendre els llenguatges de programació requerits pel projecte
  • Decidir la metodologia de testeig a utilitzar
  • Implementar l'eina que permeti fer els testos
  • Comprovar les prestacions i correcta funcionalitat de l'eina
  • Dotar l'eina d'una interfície d'usuari amigable
  1. Estudis teòrics i aprenentatge de llenguatges i entorns de programació
  2. Estudi d'alternatives de test i tria de la metodologia més adient
  3. Programació de l'eina i de l'interfície d'usuari
  4. Verificació i testeig
  5. Escriptura de la memòria