Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  MODELITZAT I DISSENY D’UN SISTEMA D’EIXOS CARTESIÀ
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament