Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Study and development of design guidelines to overcome the Resistive failure mode in MOSFET devices
Director:  Maixé Altes, Javier ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament